آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

بزودی ویدیو ها درج میشود ...

ویدیو مارکتینگ
موثر در برندینگ

ویدیو مارکتینگ (Video Marketing) به معنی استفاده از ویدیو برای افزایش آگاهی در مخاطب، تعامل با او و فروش است. ویدیو مارکتینگ با وجود گستردگی فراوان، بخشی از بازاریابی دیجیتال است و با بازاریابی محتوا هم‌پوشانی دارد.

اگر هنوز ویدیو مارکتینگ را شروع نکرده‌اید، زمان آن فرا رسیده است. با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی و افزایش چشمگیر محبوبیت ‌ویدیو، ویدیو مارکتینگ یکی از ضروریات هر کسب‌و‌کاری شده است.

سفارش تبلیغات ویدیویی

[avans-video  id=”1″   src =”http://site.com/my-video.mp4″   score=”1″   delay=”10″   poster=”http://image.jpg”   preload=”none”]
[avans-video  id=”1″   src =”http://site.com/my-video.mp4”   score=”1″   delay=”10″   poster=”http://image.jpg”   preload=”none”]