آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

تعرفه خدمات سایت :

مربوط به آگهی

هزینه ویژه کردن آگهی 15000 تومان

هزینه نردبان و تمدید آگهی 5000 تومان

هزینه ثبت آگهی در دسته معرفی سایت و فروشگاه اینترنتی 100,000 تومان با انقضاء یک ساله

مربوط به پلن های عضویت و مجوز درج آگهی :

پلن رایگان 0 تومان – با قابلیت یک بار فعالسازی برای هر کاربر

پلن 1 – یک آگهی – 7 روزه 2000 تومان

پلن 2 – پنج آگهی – 7 روزه 10000 تومان

پلن 3 – ده آگهی – 30 روزه 20000 تومان

پلن 4 – صد آگهی – 6 ماهه – 150000 تومان

پلن 5 – پانصد آگهی – یک ساله – 500 هزار تومان

مربوط به تبلیغات – رپورتاژ و بنر

بزودی ….