آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

تعرفه خدمات سایت :

مربوط به آگهی

هزینه ویژه کردن آگهی 65000 تومان

هزینه نردبان و تمدید آگهی 7000 تومان

هزینه ثبت آگهی در دسته معرفی سایت و فروشگاه اینترنتی 130000 تومان با انقضاء یک ساله

مربوط به تبلیغات – رپورتاژ و بنر

بزودی ….